[Deutsch] [English] [Nederlands] [Português]

Skolelinux – SVN tjener informasjon

SVN-tjeneren er tilgjengelig via SVN fra svn.skolelinux.no. Siste utgave av dokumenter, nettsider og kode er tilgjengelig der.

For å få en svn-konto:

For å hente ut en del av SVN, skriv for eksempel:
svn checkout svn+ssh://ola@svn.skolelinux.no/repos/skolelinux/trunk/i18n/kde

Hele Skolelinux-treet utgjør tilsammen 2,3 GB, så hvis du ikke har god plass på harddisken og bred linje, så bør du begrense deg til det du virkelig trenger. Skriv inn passordet du har fått for Skolelinux-kontoen (det vil ikke vises på skjermen), og len deg tilbake! En haug med ensartede meldinger ruller nå over skjermen:

A kde/nb
A kde/nb/messages
A kde/nb/messages/kdegames
A kde/nb/messages/kdegames/kshisen.po
A kde/nb/messages/kdegames/ktuberling.po

Når det stopper har du sjekket ut skolelinux-treet til din maskin. Gratulerer

Tips

Du kan laste ned en mappe uten undermapper ved å legge til «-N», altså for eksempel:

svn co -N svn://svn.skolelinux.no/repos/skolelinux/trunk/www/www.developer.skolelinux.no

Du vil da få alle filene i mappa www/developer.skolelinux.no, men ikke undermappene.

Hvis du har treg Internett-linje eller av andre grunner vil laste ned minst mulig, kan du også bruke ssh til å komprimere pakkene før de sendes. I oppsettsfila for ssh (~/.ssh/config), vanligvis finnes den ikke fra før, så bare opprett mappa «.ssh» (ta med punktumet foran!) og fila «config» i den. I fila skriver du:

Compression yes
CompressionLevel 4

Hvis du vil sjekke ut anonymt, bruk:

svn checkout svn://svn.skolelinux.no/repos/skolelinux/trunk svn switch svn+ssh://ola@svn.skolelinux.no/repos/skolelinux/trunk/
Svn-tjeneren skal da svare med
ola@skolelinux.ping.uio.no's password:

Om SVN

Den «offisielle» SVN-håndboka finner du på: http://subversion.tigris.org/.

Informasjon til drifts-personell

Hvordan opprette SSH-konto

SSH-tilgang til developer opprettes slik:

Her er et eksempel.

# adduser brukernavn
[skriv inn ett tilfeldig passord - det endres senere]
[fyll inn fullt navn, inkludert e-post-adresse]
[telefonnummer er valgfritt]
# vi /etc/shadow
[Legg inn passwd-hash i riktig felt]
# adduser brukernavn src
# echo mailadresse > ~brukernavn/.forward
# chown brukernavn.brukernav. ~brukernavn/.forward