[English] [Nederlands] [German] [Português]

Aktuelle epostlister for Skolelinux-prosjektet

Dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra, så kan du henvende deg til en av disse listene:

Mailingliste for Linux i skolen - <linuxiskolen @ skolelinux.no> - Arkiv
Forum for brukerne av Skolelinux - <bruker @ skolelinux.no> - Arkiv
Engelskspråklig mailingliste for utvikling av Debian-Edu/Skolelinux - <debian-edu @ lists.debian.org> - Arkiv
Feilrapporter for Skolelinux - <feil @ skolelinux.no> (bruk heller Bugzilla) - Arkiv
Feedback - tilbakemeldinger (ikke feilrapporter) på Skolelinux - <feedback @ skolelinux.no> - Arkiv
RFC 2142-adresse, forespørsler om informasjon om Skolelinux - <info @ skolelinux.no> - Arkiv

Forum for norsk oversettelse av fri programvare - <i18n-no @ lister ping uio no> - Arkiv
Forum for nynorskomsetjing av fri programvare - <i18n-nn @ lister ping uio no> - Arkiv
Forum for bokmålsoversettelse av fri programvare - <i18n-nb @ lister ping uio no> - Arkiv
Forum for nord-samisk støtte i fri programvare - <i18n-sme @ lister ping uio no> - Arkiv

Forum for studentprosjektene - Arkiv

Endringslogg for Skolelinux CVS - Arkiv

Last modified: Thu Dec 2 10:17:24 CET 2004