Program for skulen

Her er ei oversikt over kva programtypar som blir brukt i skulen, og kva Linux-program som kan brukast innanfor kvar type.


Forklaring av statusnivåa

Status Tyder
Anbefalt verktøy Er anbefalt i læreplanen.
Bør brukast Indirekte anbefalt.
Kan brukast Mange brukar programmet, men det er ikkje nødvendig.

Program for grunnskulen

Program Småskuletrinn Mellomtrinn Ungdomsskule NynorskBokmål
Teikne-/grafikkprogram X X X kontour
paint
Tekstbehandling X X X kword
abiword
Reknark X X kspread
gnumeric
Nettlesar X X X Opera
Konquror
E-post X X X kmail
Konferanse X Gnomemeeting
Prateprogram (IRC) X kvirc
Njuslesar X knode
Filoverførar X kbear kruiser
Presentasjon X kpresenter
Database X DbDesigner
Musikkforming X X Noteedit
Kmidi

Brukarprogram fordelt på fag

Program Småskuletrinn Mellomtrinn Ungdomsskule NynorskBokmål
Norsk X X KLearnSpelling
Matematikk X X KGeometri
KmGraf
Kprosenter
Kgange
Miljø- og naturfag X X kstars
gperiodic
Kalzium
Drillprogram X X KLearnSpelling
KTouch

Program for vidaregående (Reform 94)

Program 1. klasse 2. klasse 3. klasse NynorskBokmål
Tekstbehandling X X OpenOffice
kword
abiword
Reknark X X OpenOffice
kspread
gnumeric
Tastaturtrening X X KTouch
Ymse Internett-tenester X X X Opera
Kmail
Knode
Kvirc
Gnomemeeting
Database X Postgresql
DbDesigner
Økonomisk simulering X SQL-Ledger
Programmering X Java

Fagspesifikke program

Her er nokre fagspesifikke program: