[English] [Nederlands] [Deutsch] [Português]
Generell info: [English]

Skolelinux

Se også www.linuxiskolen.no, www.skolelinux.no og www.skolelinux.de

Vi utvikler en tilrettelagt distribusion av Debian GNU/Linux for norske skoler. Den skal være enkel å innstallere og vedlikeholde, og skal baseres på nynorsk, bokmål og nordsamisk. Alle program som følger med distribusjonen skal være tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

De viktigste programma vil etter hvert komme også på nordsamisk. For samisk vil vi også tilrettelegge for samiske bokstaver (kodet etter den internasjonale Unicode-standarden) og en sorteringsfunksjon som følger alfabeta i de samiske skriftspråka.

Hvis du vil ha en rask innføring om prosjektet, så kan du se en presentasjon om Skolelinux som Knut Yrvin holdt for Kommunenes Sentralforbund.

Vi samarbeider bl.a. med:

Vår Linux-distribusjon

Distribusjonen skal ikke være større enn at den kan fungere på gamle og små skolemaskiner. Den skal få plass på én CD. (Mer &hellip)

Som grunnlag bruker vi Debian GNU/Linux. ( Mer &hellip)

Installasjonen skal ha 4 valgmuligheter (profiler):

Skolelinux' betaversjon 2 kom ut høsten 2002

Dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra, så kan du henvende deg til en e-postlistene.

Kanal: #skolelinux (IRCnet (irc.pvv.ntnu.no, irc.ifi.uio.no, irc.uib.no))

Systemdistribusjon og konfigurasjon

Koordinator for systemdistribusjon:
Petter Reinholdtsen <pere @ hungry com>

Distribusjonen baseres på Debian GNU/Linux for Intel x86 maskiner. Grunn-distribusjon baseres på woody og debian-installer. (Mer &hellip)

Systemprogrammer

Om Linux i skolen

Om IKT i skolen

Diverse


$Id: index.html.nb 46774 2006-01-28 21:51:01Z fjemtland $