Skolelinux: Artikler om, og pressedekning av prosjektet

Se http://wiki.skolelinux.no/Presse, som er den samlede og oppdaterte oversikten.